Hakkında

Projemizde özel yetenekli öğrencilerin su ve orman ekosisteminin yapısını, su ve orman kaynaklarının çevre ve insan açısından önemini kavrayarak su ve ormana yönelik çevresel sorunları öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm bulmaları, su ve ormanın sanata, edebiyata, kültürümüze yansımalarını fark etmeleri, su ve ormandan esinlenerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen projemizde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bahçelievler Belediyesi, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ,Su Vakfı ve Bağcılar Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır.