Hakkında

Projemizde özel yetenekli öğrencilerin su ve orman ekosisteminin yapısını, su ve orman kaynaklarının çevre ve insan açısından önemini kavrayarak su ve ormana yönelik çevresel sorunları öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm bulmaları, su ve ormanın sanata, edebiyata, kültürümüze yansımalarını fark etmeleri, su ve ormandan esinlenerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen projemizin ikincisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Projemizin üçüncüsü TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.