Etkinlikler

Oyunla Tanışalım Mı?

Hazırlanan oyunlar yardımı ile katılımcıların birbirlerini tanımaları sağlanacak.


Su İçer Misin?

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler;  Çeşitli kaynaklardan toplanan suların kalitesini deneysel olarak belirleyecekler. Yapılan bu deneylerden yola çıkılarak, su kaynaklarının insan yaşamı için önemini kavrayacaklar.


Kirlenmez Gölü Neden Kirlendi?

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin; Su kirliliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve su kirliliğine yönelik farkındalık kazanarak su kirliliğinin önlenmesine yönelik kazanımlar edinmeleri sağlanacaktır.


Su Hayattır

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Suyun ,su kaynaklarının insan yaşamı için öneminin farkına varırken,  çevre sorunlarından su kirliliğine yönelik farkındalık geliştirecek ve atık sudan kullanma suyu dönüşümünü sağlamak amacıyla su arıtma cihazı prototipi tasarlayacaklar.


Orman Ne Güzel Ne Güzel

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin orman kaynaklarının insan yaşamı  ve doğa için  önemini kavramaları sağlanacaktır. Ormanların yok olmasına yönelik duyarlılık ve bilinç geliştirmek adına ormanların yok olmasına engel olmak için fidan dikilecektir.


Mitolojideki Ağaçtan Doğadaki Ağaca

Yaratıcı düşünme yöntemi kullanılan bu etkinlikte öğrencilere; Türk mitolojisinde adı geçen ağaçlar, bu ağaçların yetiştiği doğal çevreler , şehirlerin süsü olarak ağaçların önemi kavratılacaktır.


Börtü Böcek Ailesi

Bu etkinlik kapsamında öğrencilere;  Eğitimin verildiği bölgenin ekolojik çeşitlilik açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olması dolayısı ile farkındalık kazandırılırken, bu bölgedeki böcek türlerini gözlemleyerek, nesli tükenmekte olan böcek türlerini daha yakından tanımaları sağlanacaktır.


Biyomimikri: Lotus Etkisinin Gizemi

Bu etkinlikte öğrenciler;Hidrofobik, hidrofilik ve süper hidrofobik yüzeyler ve nanoteknolojideki uygulamalarını öğrenirken gözlemlere dayalı olarak yaprakların fiziksel özellikleri hakkında fikir yürütebilecekler. Lotus etkisi olgusunu keşfetmek için çeşitli bitki yaprakları üzerinde çeşitli maddelerin etkileşimini inceleyecekler ve böylece adli bir olayı çözmeye çalışacaklar.


İklim Bilimciler

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Doğal yaşamın önemli parçası sulak alanların önemini , ormanların yeryüzündeki dağılışında etkili olan faktörleri ,insanın doğal denge üzerindeki etkisini , çevreyi korumak için birey ve toplumun yapabileceklerini kavrayacaklar.


Sularımızdaki Hazineler

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin; Dünyada ve ülkemizdeki  su ürünlerinin tüketimini karşılaştırarak su ürünlerinin öneminin farkına varmaları sağlanacaktır.Aynı zamanda farklı balık türlerinin besin değerlerini öğrenerek  su ürünlerinin tüketimine yönelik farkındalık geliştirecekler.


Alevlerin Arasında Yaşam

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Yaratıcı drama (Rol oynama ve bilinç koridoru teknikleri) yoluyla orman yangınlarının etkilerini kavrayarak, ormanda yaşayan canlıların yangından nasıl etkilendiğini deneyimleyecekler. Bu sayede orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulacak.


Su Koruyucuları  (Su Ayak İzi Hesaplama)

Bu etkinlik kapsamında  öğrenciler; Su kaynaklarının önemi hakkında bilgi sahibi olurlarken  “sanal su” ve “su ayak izi” kavramlarıyla tanışacak  bu doğrultuda su ayak izlerini azaltmak ve su koruyucusu olmaları konusunda teşvik edilecekler.


Doğayı Tanıyorum-Atatürk Arboretumu

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler doğada eğitmen eşliğinde keşiflerde bulunarak Atatürk Arberetumundaki bitki çeşitliliğini kavrayacaktır.


Orman Alt Tabakası Florası ve Herbaryum

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte Atatürk Arboretumunda ve Belgrad Ormanında orman alt tabakası ve orman katı florası gözlemlenecek ardından öğrencilerin bitkilerin sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını kavramları için topladıkları bitkileri sınıflandırmaları ve bunun bilimsel olarak nasıl yapıldığını gözlemlemeleri için Herbaryum ziyareti gerçekleştirilecektir.


Omurgalı Hayvanların Biyoçeşitliliği

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerde; farklı canlı gruplarının biyoçeşitliliğinin kavranması ve orman ekosisteminde yaşayan omurgalıların biyoçeşitliliğinin korunması için yapılması gerekenler hakkında farkındalık oluşturulacaktır.


Bilim-Sanat-Doğa

. Bu etkinlik kapsamında bitki bilimini botanik dünyasından alıp, yalın haliyle sanatın gücünü kullanarak daha fazla kitleye ulaştırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bitki bilimine olan ilgisini arttırarak Türkiye’nin zengin bitki florasına dikkat çekilecektir. Öğrencilerin doğayı; ağaçların, çiçeklerin ve tabiatın gözünden görmelerini sağlanacaktır.


Benim Ağacım Şarkı Söyler

Bu etkinlikle birlikte öğrencilerin, müzikal icra becerisini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri, orman ve müzik arasında bağ kurmaları sağlanacaktır.


Orman Şirketi

Yaratıcı yazma çalışması yöntemi kullanılan bu etkinlikte öğrencilerin;kendilerini bir varlığın (faydalı/ zararlı) yerine koyarak empati becerilerini geliştirmeleri ,varlıkların güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek ikna edici bir metin yazmaları,duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri,ekolojik dengenin korunması ile ilgili bilinç oluşturmaları hedeflenmektedir.


Fraktal ve CO2 Salınımı

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin ;  Ekosistemdeki en küçük ayrıntıda bile bir düzenin olduğunun farkına varmaları, doğayı daha iyi anlayıp modelleyebilmeleri, CO₂ salınımını ölçmeleri, kaliteli hava bilincine sahip olmaları ve fraktal yapılarının ekolojik hesaplamalarda kullanıldığını fark etmeleri sağlanacaktır.


Landscape Art

Etkinlikte öğrencilerin doğada buldukları malzemeler kullanılarak sanat eserleri yapılacaktır. Bu doğrultuda öğrenciler çevrede bulunan birçok nesnenin sanat eserine dönüştürülebileceğini, doğanın zenginliğini kavrayacaktır.


Doğa yürüyüşü-Bentleri Tanıyorum

Bu etkinlik kapsamında Belgrad Ormanında doğa yürüyüşü yapılacaktır.


Kendi Değirmenimizi Yapalım

Bu etkinlik kapsamında enerji dönüşümüne yönelik farkındalık kazandırmak adına öğrenciler çeşitli malzemeler kullanarak kendi değirmenlerini yapacaklar.


Bitkiler Neden Yeşildir?

Öğrenciler, bitkilerin canlılar için ne derece önemli olduğundan yola çıkarak, bitkilerin neden yeşil göründüğünü aydınlatmak amacıyla klorofil molekülünün yeri ve ayrışmasını deney yöntemiyle gözlemleyecektir.


Su kaynaklarımızın varlığı ve geleceği

Öğrenciler dünyada ve ülkemizdeki su kaynaklarının varlığı ve su kaynaklarının öneminden yola çıkarak, su kaynaklarını etkin kullanmaya yönelik ve su kaynaklarının oluşumuna etki eden faktörleri kavrayarak küresel ısınmanın su kaynakları üzerinde oluşturabileceği muhtemel etkilere yönelik fikir geliştirecekler.