Afiş Tasarım Yarışması

TÜBİTAK 4004 “KÂŞİFLER MAVİNİN VE YEŞİLİN İZİNDE” PROJESİ AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi olarak hazırladığımız “Kâşifler Mavinin ve Yeşilin İzinde” projemizde kullanılmak üzere aşağıda koşulları belirtilen afiş tasarım yarışması düzenlenecektir.

Afişin Tasarım Özellikleri

1. Afiş tasarımı yapılırken projemizin konusuna dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda tasarlanan afiş aşağıda verilen kavramlar doğrultusunda hazırlanmalıdır (bu kavramların hepsinin kullanılması zorunlu değildir);

 • Öğrenci
 • Su ve orman kaynakları (canlılar vb.)
 • Su ve ormana yönelik çevresel sorunlar
 • Su ve ormanın sanata, edebiyata, kültürümüze yansımaları
 • Bilim
 • Teknoloji
 • Doğa
 • Deney
 • Kâşif
 • Oyun
 • Çevre

2. Afişte proje ismi mutlaka yer almalıdır. “Kâşifler Mavinin ve Yeşilin İzinde”

3. Afiş, 50X70 boyutunda beyaz karton veya resim kâğıdına çizilmelidir

4. Bilgisayar programlarında veya elde çizilebilir.

5. Afişeslogan eklenebilir. Slogan proje konusunda uzak olmamalıdır.

6. Afiş renkli olmalı ve dikkatli bir şekilde boyanmalıdır.

Başvuru koşulları

5,6 veya 7. sınıf öğrencisi olmak

Çizimi yapılan afişlerin fotoğrafı çekilerek mavininveyesilinizinde@gmail.com adresine gönderilmeli ve tasarlanan afiş saklanmalıdır. Seçilen afiş daha sonra talep edilecektir.

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2020’dir

Seçim ve ödüllendirme

Tasarlanan afiş proje ekibi ve uzmanlar tarafından seçilecektir.

Birinci olan öğrenciye Akıl ve Zekâ Oyunu ve Kitap hediye edilecek ve proje web sayfamızda yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika düzenlenecektir.